Make your own free website on Tripod.com

 

 

wpe4.jpg (11585 bytes)

 

PENCAPAIAN KECEMERLANGAN DALAM UPSR 1999

 1. PENDAHULUAN
 2. Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan mempunyai peranan dan tanggungjawab memberi pendidikan yang seimbang kepada anak-anak murid dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kalau sebelum ini apabila disebut sahaja perkataan sekolah tergambar di dalam fikiran kebanyakan orang bahawa ianya adalah salah satu tempat untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik dengan kerajaan.

  Dengan adanya Dasar Pendidikan Negara, sekolah bukanlah lagi tempat untuk mendapatkan pelajaran, lulus dalam peperiksaan dan untuk mendapatkan pekerjaan sahaja. Ianya adalah salah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  Justeru itu, Kerangka Pencapaian Kecemerlangan UPSR Jangka Panjang beserta dengan huraian bagi pernyataan amalan-amalan yang terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sempat didokumentasikan ini sedikit sebanyak akan dapat membantu kita semua menjalankan tugas dengan lebih tersusun dan meyakinkan. Adalah sudah menjadi tradisi dan budaya kita sentiasa menerap dan mengamalkan ciri-ciri yang baik dan positif sepertimana yang dislogankan Pendidikan Cemerlang, Generasi Gemilang dan Terbilang di Kalangan Terbaik sentiasa menjadi buruan kita dari tahun ke tahun. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk memperolehi kejayaan sebagaimana yang dirancang dan dicita-citakan. Insya Allah.

   

 3. DEFINISI KECEMERLANGAN
  1. Mengikut Kamus Dewan, kecemerlangan yang berasal dari perkataan cemerlang adalah diertikan sebagai bersinar dengan terang. Manakala kecemerlangan membawa maksud kegemilangan.
  2. Justeru kecemerlangan UPSR di sini, diertikan sebagai pencapaian pelajar yang mantap dan jitu dari segi perolehan dan peratus kelulusan seratus peratus.
  3. Secara umum, kecemerlangan diukur dari segi pencapaian kuantiti dan kualiti di dalam lima subjek yang berikut: Bahasa Melayu (penulisan),Bahasa Melayu (pemahaman), Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

 

 1. PERNYATAAN ISU
  1. Sekolah belum mencapai peratus kualiti yang dikehendaki dalam peperiksaan UPSR.
  2. Pencapaian dari segi kuantiti hanya 3% murid-murid mendapat 5A dalam UPSR.
 2. MATLAMAT
  1. Meningkatkan kualiti pencapaian murid-murid dalam Penilaian UPSR.
  2. Meningkatkan kuantiti pencapaian murid-murid dalam Penilaian UPSR.
  3. Memantapkan serta memperkukuhkan lagi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
  4. Mengembeling seluruh sumber tenaga (murid/ guru/ sekolah/ komuniti) ke arah merealisasikan kecemerlangan UPSR.
 3. OBJEKTIF
  1. Meningkatkan kualiti prestasi UPSR ke taham 80% keatas.
  2. Meningkatkan kuantiti prestasi UPSR ke tahap 10 - 20% murid-murid mendapat 5A
  3. Mencapai kompetensi minima 50 – 100% di kalangan murid-murid yang berpotensi.
 4. TEMPOH MASA PERLAKSANAAN
  1. Januari 1999 hingga Ogos 1999
 5. HURAIAN MASALAH-MENGATASI
  1. Terdapat empat elemen utama menyebabkan merosot atau meningkatnya prestasi UPSR. Elemen-elemen tersebut ialah guru, murid, ibu bapa dan pengurusan sekolah.

 

                                 2.  Guru

                                   2. Murid

                                   3.   Ibu bapa

7.14 Pengurusan Sekolah

 1. MODUS OPERANDI
  1. Membincangkan dan menyemak semula Program Akademik Kecemerlangan UPSR dalam Mesyuarat Guru. Pendekatan analisis SWOT digunakan untuk mengenalpasti.

yang wujud dalam program kecemerlangan yang kini dilaksanakan di sekolah. Pastikan kedudukan / tahap sekarang.

  1. Gap-analysis dibuat bagi menentukan kedudukan yang sepatutunya iaitu
  2. Perbezaan di antara tahap sekarang dengan tahap yang di capai.

  3. Membentuk task-force bagi setiap mata pelajaran UPSR. Diketuai oleh
  4. guru penolong kanan atau ketua-ketua Panitia.

  5. Mengenalpasti unsur-unsur masalah yang paling siknifikan. Merancang strategi-strategi untuk mengatasi unsur tentangan. Mengambil langkah-langkah bagi mengukuhkan unsur-unsur dorongan.
  6. Menentukan kumpulan sasaran murid yang memerlukan bimbingan dan perhatian khusus.
  7. Merancang strategi-strategi untuk mengatasi masalah. Menetukan skop kemahiran setiap matapelajaran UPSR yang akan diberi penenkanan mengikut kebolehan murid.
  8. Melaksanakan aktiviti-aktiviti program mengikut Jadual Perlaksanaan.
  9. Mengawal, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti-aktiviti program kecemerlangan.
  10. Membaikpulih program jika perlu, sediakan pelan luar jangkaan (contigensy plan) sekiranya hasil program tidak mencapai target.
  11. Melaksanakan semula program yang telah dinilai semula dan yang dibaikpulih.
 1. PROGRAM / AKTIVITI
  1. Analisa dan target keputusan UPSR mengikut matapelajaran bagi tahun 1999

   a.   Bahasa Melayu ( Pemahaman )

BIL

JUMLAH CALON

GRED

%

1.

9 orang

A

25.7

2.

9 orang

B

25.7

3.

12 orang

C

34.3

4.

3 orang

D

8.57

5.

2 orang

E

5.71

6.

30 orang

A + B + C

85.7

7.

5 orang

D + E

14.3

b. Bahasa Melayu ( Penulisan )

BIL

JUMLAH CALON

GRED

%

1.

9 orang

A

27.7

2.

5 orang

B

14.3

3.

14 orang

C

40

4.

4 orang

D

11.4

5.

3 orang

E

8.57

6.

28 orang

A + B + C

80

7.

7 orang

D + E

20

c.    Bahasa Inggeris

BIL

JUMLAH CALON

GRED

%

 

7 orang

A

20

 

9 orang

B

25.71

 

12 orang

C

34.29

 

4 orang

D

11.43

 

3 orang

E

8.57

 

28 orang

A + B + C

80

 

7 orang

D + E

20

d.    Matematik

  BIL

  JUMLAH CALON

  GRED

  %

  1.

  8 orang

  A

  22.86

  2.

  10 orang

  B

  28.57

  3.

  10 orang

  C

  28.57

  4.

  5 orang

  D

  14.29

  5.

  2 orang

  E

  5.71

  6.

  28 orang

  A + B + C

  80

  7.

  7 orang

  D + E

  20

e.   Sains

BIL

JUMLAH CALON

GRED

%

1.

4 orang

A

11.4

2.

14 orang

B

40

3.

12 orang

C

34.3

4.

4 orang

D

11.4

5.

-

-

-

6.

30 orang

A + B + C

86

7.

4 orang

D + E

14

  1. Target 1999
  2. Bahasa Melayu ( Pemahaman ) - 90 %

   Bahasa Melayu ( Penulisan ) - 80 %

   Bahasa Inggeris - 80 %

   Matematik - 80 %

   Sains - 80 %

  3. Analisa dan target keputusan mengikut gred keseluruhan 1998 / 99
  4. TAHUN

   5A

   4A + 1B

   4A + 1C

   3A + 2B

   3A + 2C

   1998

   -

   -

   2

   4.7

   -

   -

   2

   4.7

   -

   -

   1999

   4

   11.4

   2

   5.7

   1

   2.9

   1

   2.9

   1

   2.9

  5. Peratusan lulus ABC dalam semua matapelajaran UPSR 1994 – 1998.
  6. TAHUN

   % LULUS A,B,C

   CATATAN

   1994

   41.9

    

   1995

   62.5

    

   1996

   40.0

    

   1997

   48.6

    

   1998

   27.9

    

   TARGET 1999

   80

    
  7. Peratus pencapaian UPSR mengikut matapelajaran dari tahun 1994-1998

MATAPELAJARAN

TAHUN

1994

1995

1996

1997

1998

BM ( PEM )

80.6%

96.9%

86.7%

93.3%

86.0%

BM ( PEN )

67.7%

94.6%

73.3%

94.6%

72.1%

B. INGGERIS

58.0%

81.3%

43.3%

48.6%

37.2%

MATEMATIK

80.6%

75.0%

70.0%

83.8%

58.1%

SAINS

-

-

-

83.8%

69.8%

9.6

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

MASA

INDIKATOR

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

11.

 

 

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

Program pengkayaan-latihtubi tajuk-tajuk penting/tajuk yang murid didapati lemah.

Teknik menjawab soalan / mengulangkaji soalan tahun lepas.

Pembelajaran kendiri-membuat latihan yang mencabar.

Diskusi di antara rakan sebaya / PRS

Program mentor-mentee – memupuk keyakinan diri, kesihatan mental.

 

Penilaian berterusan – Ujian Topikal, Ujian Formatif / Percubaan.

Pemulihan Klinikal.

 

Program motivasi untuk mengekalkan semangat pelajar

Konsep Penyayang – Program Anak Angkat – tanggapan positif terhadap pelajar – memberi keyakinan / pujian / bimbingan rapi dan personal care.

Dialog dengan ibu bapa – kepentingan pendidikan.

Program perkembangan Staf Peningkatan P&P Guru, teknik menggubal / menjawab soalan ujian.

Penyeliaan / Pencerapan Guru.

Penambahan Bahan Penilaian.

Kem Pendidikan Suasana Semarak Pepepriksaan.

Bengkel UPSR

 

Murid

 

 

 

Murid

 

 

Murid

 

 

Murid

 

Murid / Guru

 

 

 

Murid

 

 

Murid Lemah

 

Murid / guru / Ibubapa

 

Murid / Guru / Ibubapa

 

 

 

 

Ibubapa / Guru

Guru

 

 

 

Guru

 

Panitia / Guru

Murid

 

Murid

Feb / Mei

 

 

 

Jun / Ogos

 

 

Feb / Sept

 

 

April / Ogos

Jan / Ogos

 

 

 

Jan / Ogos

 

 

April / Ogos

April / Ogos

 

Jan / Ogos

 

 

 

 

 

Feb / Ogos

 

Feb / Ogos

 

 

 

Jan / Sept

 

Julai / Ogos

Jun / Julai / Ogos

September

Latihan / Ujian Formatif

 

 

Ujian / Latihan

 

 

Kuiz / Perubahan Sikap

 

Kuiz / Perubahan Sikap

Perubahan Sikap

 

 

 

Ujian

 

 

Modul Ujian

 

Perubahan Sikap

 

 

Prestasi / Ujian / Perubahan Sikap

 

 

 

 

Hubungan Akrab

 

Prestasi P&P Guru / Ujian

 

 

Pemerhatian / Prestasi

Pemerhatian / Prestasi

Prestasi

 

Ujian / Latihan / Motivasi / Cara Menjawab Soalan.

 1. PROGRAM TAMBAHAN
  1. Program tambahan merupakan program-program berbentuk umum atau
  2. program-program baru sama ada yang dianjurkan oleh sekolah, Pusat Kegiatan Guru atau PPD.

  3. Pada tahun ini untuk meningkatkan lagi minat membaca dan meninggikan

lagi tahap ilmu bagi semua peringkat pelajar, guru, ibubapa dan masyarakat tempatan, pihak sekolah telah melaksanakan Program Laluan Iqra’ yang merangkumi program berikut :-

 1. PENUTUP

Adalah menjadi harapan kami guru-guru sekolah ini agar kejayaan dan kecemerlangan dapat ditempa oleh semua murid kami dalam melengkapkan diri mereka di sekolah rendah bagi menyesuaikan diri kelak dengan suasana sekolah menengah. Dengan adanya sifat dan sikap keprihatinan semua pihak yang terlibat dengan aktiviti projek ini, diharap akan dapat memberi banyak kemudahan dan rangsangan yang positif pada murid-murid, guru-guru serta ibubapa.

Kelemahan bukan bererti kebodohan. Namun yang pastinya setiap kelemahan perlu di atasi dan diperbaiki. Justeru itu dalam menghalakan arah dan tujuan kita perlu peka di mana kita berada supaya tidak akan hilang pedoman. Dengan adanya perancangan yang teliti dan kemaskini, pihak sekolah berharap akan dapat meningkatkan prestasi pencapaian UPSR sekolah ini.

Kejayaan yang dikecapi adalah milik bersama. Sesungguhnya kejayaan di sekolah ini perlu dibanggakan oleh warga yang cintakan kecemerlangan dalam pendidikan. Kita hanya mampu merancang, Allah jua yang mementukan. Bertawakallah kepada-Nya, kerana sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan usaha yang murni.

Dicatatkan oleh:-

Rohani binti Ishak, SKTM99

[ sejarah sekolah ] [ piagam pelanggan ] [ carta organisasi ]  [  program kecemerlangan UPSR ]  [ aktiviti PIBG ]