Make your own free website on Tripod.com

wpe42.jpg (4196 bytes)

1. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada setiap murid untuk memperkembangan potensi individu   dari segi jasmani, rohani dan intelek dalam bidang kokurikulum dan kokurikulum.

2. Sentiasa menilai kebolehan, kecekapan setiap murid untuk melahirkan lepasan sekolah yang berilmu dan beramal soleh.

3. Etika kerja yang cemerlang menjadi amalan dalam pengajaran dan pembelajaran.

4. Menyediakan kemudahan fizikal serta peralatan dan bahan pendidikan yang terkini lagi mencukupi untuk kegunaan semua murid.

5. Menanamkan semangat suka membaca di kalangan murid-murid.

6. Menyediakan bantuan untuk kanak-kanak bermasalah dengan bantuan sumbangan danri orang perseorangan atau wang bantuan kerajaan.

7. Mengamalkan nilai-nilai murni dan penuh dedikasi dan mengutamakan pelanggan untuk menjadikan sekolah yang berwatak.

8. Memberi penghargaan kepada murid-murid yang berjaya dalam lapangan kurikulum mahupun kokurikulum.

9. Amanah dan jujur dalam memberikan segala perkhidmatan yang digariskan.

[ sejarah sekolah ] [ piagam pelanggan ] [ carta organisasi ]  [  program kecemerlangan UPSR ]  [ aktiviti PIBG ]